Velkommen til Jyderup st. vandværk
Værket er grundlagt som privat vandværk i 1928 og har siden forsynet stationsbyen med rent drikkevand. Det nuværende værk er opført i 1964 og har været under løbende modernisering de sidste 10 år. Værket forsyner 1.000 husstande og henter 150.000 M3 vand pr. år fra 6 boringer. Værket er fuldautomatisk og kan i tilfælde af drift forstyrrelser fjernstyres af den driftsansvarlige. Alle husstande i forsyningsområdet har fjernaflæst måler og skal kun aflæse måleren til eget brug.
Vandet i vores område er på 16-18 dh. og betegnes som temmelig hårdt

​Klik her for at tilmelde sms. besked

 

Udskiftning af ledninger på Slagelsevej

Efter afsluttet udbudsrunde har Moderne VVS ApS og KB Entreprise A/S fået tildelt opgaven med at udskifte ledningerne på Slagelsevej fra nr. 27 til nr. 71. 
Udskiftningen sikrer at vi slipper af med en gamle jernrør som er udslidte og vi håber også i den forbindelse at reducere vores vandspild. Samtidig vil vi benytte lejligheden til at placere ledningerne mere hensigtsmæssigt. Arbejdet påbegyndes den 10. oktober og forventes færdigt inden jul. De direkte berørte forbrugere vil få en henvendelse direkte. Beklager de gener der vil forekomme i perioden.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formand og IT-ansvarlig: Eggert Madsen
Næstformand: Hans Jørgen Schmidt
Kasserer: Jens Foldager
Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for
indvindingsområder: Anders Forman
Bestyrelsesmedlem: Heidi Lehmann Jensen
Suppleanter: Per Nielsen og Steen Steensen


Hvordan er ansvaret for ledningsnettet

Bemærk ny mailadresse

Du kan også kontakte vandværkets personale direkte pr. e-mail: mail@jyderupstvand.dk
Vdr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt driftschefen telefon 20 16 47 65
Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt  telefon 30 30 65 94

Hjemmeside til forsyningselskaber

Kontakt

Rambøll Danmark A/S
Projektchef Jan Nielsen
Tlf.: 5161 5912
e-mail: jnn@ramboll.dk