Velkommen til Jyderup st. vandværk
Værket er grundlagt som privat vandværk i 1928 og har siden forsynet stationsbyen med rent drikkevand. Det nuværende værk er opført i 1964 og har været under løbende modernisering de sidste 10 år. Værket forsyner 1.000 husstande og henter 150.000 M3 vand pr. år fra 6 boringer. Værket er fuldautomatisk og kan i tilfælde af drift forstyrrelser fjernstyres af den driftsansvarlige. Alle husstande i forsyningsområdet har fjernaflæst måler og skal kun aflæse måleren til eget brug.
Vandet i vores område er på 16-18 dh. og betegnes som temmelig hårdt

​Klik her for at tilmelde sms. besked

 

Udskiftning af ledninger på Slagelsevej

Uskiftningen af ledninger på er nu afsluttet, den sidste oprydning udestår. Vi beklager den gene det har medført for beboerne på strækningen. Vi håber at det medfører et mindre vandspil i fremtiden, vi har allerede gode indikationer på at det har hjulpet. 

Generalforsamling i vandværket   

Der afholdes ordinær genralforsamling i vandværket den 21/3 2024  klokken 19 i Jyderuphallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formand og IT-ansvarlig: Eggert Madsen
Næstformand: Hans Jørgen Schmidt
Kasserer: Jens Foldager
Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for
indvindingsområder: Anders Forman
Bestyrelsesmedlem: Steen Steensen
Suppleanter: Heidi Lehmann Jensen


Hvordan er ansvaret for ledningsnettet

Bemærk ny mailadresse

Du kan også kontakte vandværkets personale direkte pr. e-mail: mail@jyderupstvand.dk
Vdr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt driftschefen telefon 20 16 47 65
Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt  telefon 30 30 65 94

Hjemmeside til forsyningselskaber

Kontakt

Rambøll Danmark A/S
Projektchef Jan Nielsen
Tlf.: 5161 5912
e-mail: jnn@ramboll.dk