Velkommen til Jyderup st. vandværk
Værket er grundlagt som privat vandværk i 1928 og har siden forsynet stationsbyen med rent drikkevand. Det nuværende værk er opført i 1964 og har været under løbende modernisering de sidste 10 år. Værket forsyner 1.000 husstande og henter 150.000 M3 vand pr. år fra 6 boringer. Værket er fuldautomatisk og kan i tilfælde af drift forstyrrelser fjernstyres af den driftsansvarlige. Alle husstande i forsyningsområdet har fjernaflæst måler og skal kun aflæse måleren til eget brug.
Vandet i vores område er på 16 dh. og betegnes som temmelig hårdt

Klik her for at tilmelde sms. besked

 

Arbejde på ledningsnet

Vi er i øjeblikket ved at udskifte hovedledning/stikledning i Holbækvej, fra jernbaneoverskæringen til broen over skovvejen. Elmelunden, Lindegården, Lindevej 8a til 8f vil også blive berørt.

Arbejdet vil foregå mellem den 21-09 og 15-11 2020

Der vil blive lukket for vandet af nogle gange og besked vil blive sendt ud via vores SMS meldesystem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formand og IT-ansvarlig: Eggert Madsen
Næstformand: Hans Jørgen Schmidt
Kasserer: Jens Foldager
Bestyrelsesmedlem Per Nielsen
Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for
indvindingsområder: Anders Forman
Suppleant: Henrik Christiansen
Bemærk ny mailadresse

Du kan også kontakte vandværkets personale direkte pr. e-mail: mail@jyderupstvand.dk
Vdr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt driftschefen telefon 20 16 47 65
Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt  telefon 29 92 58 16

Hjemmeside til forsyningselskaber

Kontakt

Rambøll Danmark A/S
Projektchef Jan Nielsen
Tlf.: 5161 5912
e-mail: jnn@ramboll.dk