Mere om  vand på internettet

Nedenfor har vi samlet nogle links til andre steder på internettet der indeholder oplysninger om vand og vandforsyning.

Hvem har ansvaret for ledningsnettet

Danmarks Private Vandværker

Danva

Formand og IT-ansvarlig: Eggert Madsen
Næstformand: Hans Jørgen Schmidt
Kasserer: Jens Foldager
Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for
indvindingsområder: Anders Forman
Bestyrelsesmedlem: Steen Steensen
Suppleanter: Heidi Lehmann Jensen


Hvordan er ansvaret for ledningsnettet

Bemærk ny mailadresse

Du kan også kontakte vandværkets personale direkte pr. e-mail: mail@jyderupstvand.dk
Vdr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt driftschefen telefon 20 16 47 65
Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt  telefon 30 30 65 94