Mere om  vand på internettet

Nedenfor har vi samlet nogle links til andre steder på internettet der indeholder oplysninger om vand og vandforsyning.

Rambøll forsyning hjemmeside

Danmarks Private Vandværker

Danva

Formand og IT-ansvarlig: Eggert Madsen
Næstformand: Hans Jørgen Schmidt
Kasserer: Jens Foldager
Bestyrelsesmedlem Per Nielsen
Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for
indvindingsområder: Anders Forman
Suppleant: Henrik Christiansen
Bemærk ny mailadresse

Du kan også kontakte vandværkets personale direkte pr. e-mail: mail@jyderupstvand.dk
Vdr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt driftschefen telefon 20 16 47 65
Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt  telefon 30 30 65 94