Takstblad
Takstblad for 2020 i pdf -  klik her
Takstblad for 2019 i pdf - klik her
Takstblad for 2018 i pdf - klik her
Takstblad for 2017 i pdf - klik her

Takstblad for 2016 i pdf - klik her
​​Takstblad for 2015 i pdf - klik her
Takstblad for 2014 i pdf - klik her
Takstblad for 2013 i pdf - klik her
Takstblad for 2012 i pdf - klik her

Formand: Jørgen Andersen
Næstformand: Hans Jørgen Schmidt
Kasserer: Per Nielsen
Bestyrelsesmedlem og IT. ansvarlig:
Eggert Madsen
Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for
indvindingsområder: Anders Forman
Suppleant: Jens Foldager
 

Du kan også kontakte vandværkets personale direkte pr. telefon 20 15 42 08 eller e-mail: per@jyderupstvand.dk
Vdr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt driftschefen telefon 20 16 47 65
Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt kassereren telefon 20 15 42 08