Takstblad
Takstblad for 2020 i pdf -  klik her
Takstblad for 2019 i pdf - klik her
Takstblad for 2018 i pdf - klik her
Takstblad for 2017 i pdf - klik her

Takstblad for 2016 i pdf - klik her
​​Takstblad for 2015 i pdf - klik her
Takstblad for 2014 i pdf - klik her
Takstblad for 2013 i pdf - klik her
Takstblad for 2012 i pdf - klik her

Formand og IT-ansvarlig: Eggert Madsen
Næstformand: Hans Jørgen Schmidt
Kasserer: Jens Foldager
Bestyrelsesmedlem Per Nielsen
Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for
indvindingsområder: Anders Forman
Suppleant: Henrik Christiansen
 

Du kan også kontakte vandværkets personale direkte pr. e-mail: per@jyderupstvand.dk
Vdr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt driftschefen telefon 20 16 47 65
Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt  telefon 29 92 58 16