Regnskab  Budget 
 2013  2014
 2014
 2015
 2015
 2016
  2016  2017
   2017   2018
 2018  2019
   
   
   

 

 

Formand: Jørgen Andersen
Næstformand: Hans Jørgen Schmidt
Kasserer: Per Nielsen
Bestyrelsesmedlem og IT. ansvarlig:
Eggert Madsen
Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for
indvindingsområder: Anders Forman
Suppleant: Jens Foldager
Du kan også kontakte vandværkets personale direkte pr. telefon 59 20 70 30 eller e-mail: per@jyderupstvand.dk
Vdr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt driftschefen telefon 20 16 47 65
Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt kassereren telefon 59 20 70 30